Khotbah Topikal DISC 16 (1-10)

10 Februari 2017 - 11:52 | View : 541

Play List

  1.   1. Alkitab ; Mitos atau Bukan
  2.   2. Korban yang Sejati
  3.   3. Kemenangan di atas Salib_Kemenangan atas Perhambaan
  4.   4. Kemenangan di atas Salib_Kemenangan atas Kehidupan
  5.   5. Kemenangan di Atas Salib_ Kemenangan Atas Kemiskinan
  6.   6. Kemenangan di Atas Salib_ Kemenangan Atas Sakit Penyakit
  7.   7. Kemenangan Di Ats Salib_Kemengangan Atas Ketaatan
  8.   8. Kemenangan di Atas Salib_Kemenangan Atas Penghukuman
  9.   9. Kemenangan Di Atas Salib_Kemengangan Atas Kesementaraan.
  10.   10. Hai Maut di Mana Sengat mu

Comments

Khotbah Topikal

Lihat juga

Top